Mail Koala Coaching " Training  info@dekoala.nl   Bel Koala Coaching " Training  06-13995203
Welkom bij Koala Coaching " Training

Werkwijze coachen

Door anders te leren denken kun je belemmeringen overwinnen en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Samen met de coach ontdek je wat voor jou belangrijk is en worden passende coachtechnieken ingezet die gericht zijn op de kern van de hulpvraag. De coachtechnieken waarmee gewerkt wordt zijn onder andere:

Assen van verandering

Dit is een praktisch model dat is ontwikkeld voor professionals die veranderingsprocessen begeleiden. Het model bestaat uit 8 aspecten die onderverdeeld worden in 4 assen namelijk:

 

NLP Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Dit is een heldere en effectieve communicatiemethodiek waarbij je je bewust wordt hoe je de dingen doet. Daardoor kun je leren meer regie te krijgen over je leven. NLP is heel praktisch en iedereen kan het leren. NLP geeft onder andere inzicht in de overtuigingen die ons gedrag sturen en geeft je mogelijkheden om deze te veranderen.

Systemisch werk/ familieopstelllingen

Dit is een methode (ook wel bekend als familieopstelling) die inzichtelijk kan maken welke invloeden er zijn vanuit jouw gezin van herkomst. Maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom. Voor professionals die werken met de doelgroep pleeg- of adoptiekinderen kan het tevens inzicht geven welke invloeden er zijn vanuit het gezin van herkomst op het (mogelijk problematisch) gedrag van het kind. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Mindfulness

Mindfulness betekent leven met volle aandacht. Je leert stil te staan en je bewust te worden van wat er in het hier en nu gaande is. Gedachten kunnen je veel stress en onrust bezorgen. Je leert stil te staan bij je gedachten en inzien dat jij de gedachten niet bent. Het leert je volledig in de beleving van het ‘nu’ te zijn .

Provocatieve coaching

Provocatief coachen is een onorthodoxe, intuïtieve, speelse en dus liefdevolle manier van mensen begeleiden. Hierbij maakt de coach gebruik van een provocatieve uitdagende houding met als doel de veerkracht, autonomie en creativiteit van de coachee toe te laten nemen

Een traject is doorgaans kortdurend waarbij je kunt denken aan ongeveer 4 tot 8 gesprekken van maximaal 90 minuten, die je de mogelijkheid geven om zelf aan de slag te gaan.