Mail Koala Coaching " Training  info@dekoala.nl   Bel Koala Coaching " Training  06-13995203
Welkom bij Koala Coaching " Training

Wie is Jocé van Schaick 
                                                                      

Door mijn omgeving “een mensenmens” genoemd. In evaluaties van studenten en coachees wordt mijn rust, humor, openheid en warme persoonlijkheid aangehaald.
Mijn passie en gedrevenheid om verborgen kwaliteiten en krachten in mensen naar boven te halen zijn steeds de drijfveer om nieuwe wegen in te slaan.

Na 18 jaar als zelfstandig fysiotherapeute werkzaam te zijn geweest heb ik bewust in 2002 de overstap gemaakt naar het onderwijs (eerst middelbaar onderwijs later ook beroepsonderwijs). Sinds 2013 werk ik als coach, aanvankelijk toegespitst op jongeren (o.a. hechtingsproblematiek), inmiddels ook professionals en ouders.
Eigen levensbagage en het (inmiddels 22 jaar durend) pleegouderschap heeft mijn passie voor het werken met jongeren met diverse problematiek (en hun ouders) aangewakkerd. Dit heeft ertoe geleid dat ik, naast het werk als docent / trainer, mij ben gaan richten op coaching. Om gerichter te kunnen coachen heb ik de opleiding tot gecertificeerd professioneel (psychodynamisch) coach en de opleiding systemisch werk gedaan. Omdat ik als ervaringsdeskundige grote affiniteit heb met de doelgroep ouders van adoptie- en pleegkinderen, heb ik specialisaties gevolgd die helpend kunnen zijn bij adoptie- en hechtingsproblematiek.

De trainingen die ik als docent momenteel in het HBO- en MBO verzorg, zijn veelal gericht op de jeugdhulpverlening en de kinderopvang zoals oa modules ontwikkelingspsychologie, gezinsbegeleiding, communicatie in de zorg en het begeleiden van kinderen.

Mijn motto (uit een spreuk van Loesje) :

Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen