Mail Koala Coaching " Training  info@dekoala.nl   Bel Koala Coaching " Training  06-13995203
Welkom bij Koala Coaching " Training

Effectief communiceren met ouders

 

Training "Succesvol communiceren op basis van systemisch werk"

Doelgroep: professionals werkzaam in de kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en ambulante hulpverlening

Start         : januari 2020

Tijd           : zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur 

Kosten     : € 125,- per persoon


Inhoud

Het samenwerken met ouders en verzorgers is een belangrijke vaardigheid binnen de kinderopvang, het onderwijs, de (jeugd)zorg en ambulante hulpverlening. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Een belangrijke vraag voor jou als professional is, hoe je aankijkt tegen de samenwerking met ouders. Communiceren met ouders betekent samenwerken met ouders in het belang van het kind. Dit gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Naast kennis omtrent gespreksvaardigheden, speelt het herkennen en erkennen van het familiesysteem, een belangrijke rol bij de communicatie. 
Het doel van deze training is bewustwording van de invloeden van het systeem van de cliënt, waardoor communicatie met de ouder of verzorger effectiever wordt. Centraal binnen deze training staan het systemisch werken (volgens Bert Hellinger) en de verschillende communicatievormen.
 

Indeling training Introductie systemisch werken: 
Hierbij maken we kennis met het systemisch werk van Bert Hellinger en de rol die het speelt binnen gespreksvoering. Bert Hellinger onderscheidt drie aspecten van het systeem te weten: binding, ordening en balans. Wat houden deze aspecten in en welke rol spelen ze binnen communicatie.

Communicatievormen
Wanneer we het hebben over communicatie kun je drie verschillende vormen onderscheiden, te weten verbale communicatie, non-verbale communicatie en paralinguïstische communicatie. Deze drie vormen gaan bijna altijd samen met elkaar en vormen gezamenlijk de communicatie. Tijdens de training sta je stil bij deze communicatievormen in samenhang met rapport maken, actief luisteren, parafraseren en doorvragen. 

Fenomenologisch waarnemen
Bij gespreksvoering en coachen werk je met informatie. Deze informatie neem je deels waar. Fenomenologisch waarnemen betekent: dat wat tot je komt "voor waar nemen", zonder oordeel, zonder interpretatie dus puur als informatie. Ervaar door middel van de fenomenologische waarneming, welke plek je inneemt tijdens het gesprek.

Praktijk
Het trainen van gespreksvaardigheden vanuit de systemische benadering. Er is gelegenheid om zelf ingebrachte praktijksituaties uit te werken.