Mail Koala Coaching " Training  info@dekoala.nl   Bel Koala Coaching " Training  06-13995203
Welkom bij Koala Coaching " Training

Training Hechtingsproblematiek

Van adoptie- en pleegkinderen is veelal bekend dat gedragsproblematiek veroorzaakt kan worden door onveilige hechting. Veel minder bekend is dat ook bij kinderen die opgroeien bij biologische ouders de hechting verstoord kan zijn. Dit kan gebeuren tijdens de zwangerschap, kort na de bevalling ( bijvoorbeeld door medische problemen) maar ook op latere leeftijd door trauma of problematische opvoedrelaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde hechting en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale- en emotionele problemen en psychopathologie. Gezien het enorme belang van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheid bij het kind kunnen waarnemen en hoe hier mee om te gaan.

Tijdens deze training staan de volgende onderwerpen centraal: