Welkom bij praktijk de Koala

Praktijk voor Sherborne bewegingspedagogiek, training en coaching bij leer- en opvoedingsproblematiek.


Praktijk de Koala in Zutphen biedt ondersteuning voor kinderen, pubers en jongvolwassenen. Ook bestaat binnen de praktijk de mogelijkheid voor ouderbegeleiding .

De Koala biedt begeleiding bij:

 • hechtingsproblematiek
 • kinderen en jongeren die op de één of andere manier vastlopen in het reguliere onderwijs of dreigen hun opleiding te verlaten
 • gedragsproblemen thuis of op school
 • opvoedingsvragen als kind en ouder/verzorger elkaars taal niet meer verstaan
 • leerproblematiek (ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, dyslexie, beelddenken)
 • problemen bij adoptie- en pleegkinderen

Herkent u één of meer problemen dan is het raadzaam niet te lang te wachten en contact te zoeken met praktijk de Koala. Heeft u een andere hulpvraag aarzel dan niet om te bellen of mailen. kunnen we kijken of ik op dit moment de juiste ondersteuning kan geven.

Hechtingsproblematiek

 

Ik vecht precies tegen datgene waar ik naar uitschreeuw
Liefde en vriendelijkheid zijn sterker dan de sterkste muren
Daarin ligt mijn hoop, mijn enige hoop …
Alsjeblieft, breek die muren af met je sterke handen
Met je zachte handen …….
Want het kind in mij is beschadigd en heel gevoelig. Heb mij lief……

Blijf je liefde geven, tegen de stroom in, al is het vaak heel zwaar
Laat mij niet vallen…

Uit gedicht van Charles C.Finn, vertaald door Kees de Vries 2006

 

Bij hechtingsproblematiek is de natuurlijke hechting die kinderen normaal gesproken hebben met hun ouders/directe omgeving niet goed op gang gekomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Beeldje eenheid

De gevolgen van verstoorde hechting kunnen zijn:

 • Het kind ontwikkelt geen vertrouwen in anderen en in zichzelf
 • Het kind durft zijn omgeving minder te ontdekken (en leert dus minder)
 • Het kind krijgt problemen met gezagsaanvaarding. Geen basisvertrouwen betekent geen gezagsaanvaarding, geen gezag en dus geen opvoeding
 • Het kind kan zelfs problemen met zijn fysisch welzijn krijgen
 • Het kind snapt de sociale regels niet, hun gedrag wijkt af en ze voelen niet aan "wat kan" en wat niet

Een kind dat niet veilig gehecht is kan de volgende gedragingen vertonen:

 • Klamperig- eisend gedrag: het kind klampt zich vast aan de ouders. Dit gedrag komt vaak voort uit basale angst
 • Rebellie: het kind doet stoer, heeft een grote mond en wantrouwt anderen
 • Parentificatie: het kind gelooft dat zijn ouders degenen zijn die hulp nodig hebben
 • De meegaande robot: dit kind is meegaand en beleefd. Het toont weinig tot geen emoties en de contacten met volwassen lijken gemakkelijk inwisselbaar.
 • Onverschillig-koel: het kind zoekt het meer in materiële zaken dan in relaties. Het kind stelt zich egocentrisch op
 • Superster: dit kind kan zeer succesvol zijn in zijn prestaties. Het kind ziet zichzelf als superster, dat geeft hem controle

Kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs

De uitval van kinderen en jongeren binnen het reguliere onderwijs is groot. Kinderen en jongeren kunnen zich onbegrepen voelen binnen de huidige onderwijsorganisaties. Daarnaast kunnen ook diverse gedragsproblemen en hechtingsproblematiek een rol spel bij het vastlopen op school. Als coach ben ik gespecialiseerd in het onderwijs en in het begeleiden van kinderen en jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag en wil graag samen met de jongere, school en ouders/verzorgers zoeken naar oplossingen binnen het reguliere onderwijs.

Terug naar boven